KONTAKT os

UG metal

Th. Udengaards Metalstøberi A/S
Blæsbjergvej 44
DK-8722 Hedensted

Th. Udengaards Kokillestøberi A/S
Phønixvej 12
DK-8722 Hedensted


Tel. : +45 75 89 16 22
Fax.: +45 75 89 07 90

ug@ugmetal.dkAgent for Sverige:

ADM Metodval AB
Varlabergsvägen 29
SE-434 39 KUNGSBACKA
Sverige
Tel. : +46 (0)31 340 90 40
Fax. : +46 (0)31 340 90 44

ug@adm.se


MIKKEL UDENGAARD
Direktør

telefon: (+45) 75 891 622
mu@ugmetal.dk

LARS HOMANN
Regnskabschef

direkte: (+45) 46 981 487
lh@ugmetal.dk

PETER DAHL NIELSEN
Planlægger / forsendelse / IT

direkte: (+45) 46 981 488
pd@ugmetal.dk

ANNA JENSEN
Kontorassistent / reception

direkte: (+45) 46 981 485
aj@ugmetal.dk

JENS JØRGEN NIELSEN
Værkfører

direkte: (+45) 46 981 499
jjn@ugmetal.dkB l æ s b j e r g v e j    4 4   |    D K - 8 7 2 2    H e d e n s t e d    |    T l f .   + 4 5   7 5 8 9   1 6 2 2    |    F a x .   + 4 5   7 5 8 9   0 7 9 0    |    u g @ u g m e t a l . d k