Vision 

   

 • UG metal ønsker at fremstå som en solid, dynamisk og innovativ samarbejdspartner inden for cronit-, kokille- og sandstøbning.

    

 • UG metal ønsker at være kendt for sin store fleksibilitet og et tæt samarbejde med kvalitetsbevidste kunder.Mission  

   

 • UG metal vil udføre kundespecificerede støbegodsemner.  

   

 • UG metal vil være blandt de teknologisk førende indenfor branchen.  

   

 • UG metal vil opretholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  

   

 • UG metal vil opfattes som førende inden for kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed, hos vore kunder.  

   

 • UG metal vil med en effektiv miljø- og energistyring sikre, at omgivelserne ikke belastes unødvendigt.

   


B l æ s b j e r g v e j    4 4   |    D K - 8 7 2 2    H e d e n s t e d    |    T l f .   + 4 5   7 5 8 9   1 6 2 2    |    F a x .   + 4 5   7 5 8 9   0 7 9 0    |    u g @ u g m e t a l . d k