Kokillestøbning

Kokillestøbning er metalstøbning af aluminiumlegeringer i permanente stålforme.

Proces

Kokilleværktøjet er fremstillet af stål på værktøjsmaskiner.

Derved opnås ensartede emner, og ligesom cronitstøbte emner, velegnede til CNC-bearbejdning.

På grund af den hurtige afkøling i stålformen, forbedres legeringens mekaniske egenskaber.


Se mere om legeringers mekaniske egenskaber her: 

Legeringsoversigt

Indvendige faconer i kokillegods kan formes af ståldorne eller ved hjælp af sandkerner.

Metoden er velegnet til mellem- eller store serier.

Se eksempler på kokillestøbte emner under 

produkter

0534

FORMNING

Emne med sandkerne skal støbes. Sandkernen danner hulrummet i emnet.
Kernen placeres i kokilleværktøjet. Fixeret med kerneanviser.
Kokillen er af stål og kernen placeres derfor ens hver gang i anviseren.

Her er kernen fixeret i kokilleunderparten.

STØBNING

Værktøjet lukkes, og det smeltede aluminium udstøbes via indløbssystemet.

Når metallet er størknet tilstrækkeligt, åbnes værktøjet, og det støbte emne tages ud.

HERUNDER:
Kompliceret kokille, med 4 parter og 3 dorntræk.

0554

AFSKÆRING


Efter støbning afskæres indløbssystemet i programmeret afskærerobot.
Emnet fixeres i specielt fixtur eller evt. centrerpatron.
Afskærerobotten kan afskære i alle vinkler fra horisontalt til vertikalt.

0559

Med en programmeret opspænding og afskæring sikres ensartede emner der senere uproblematisk kan opspændes i CNC-bearbejdningscentre.

0562

HÆRDNING

Visse Aluminiumlegeringer kan varmebehandles.
På vores anlæg foretages T6-varmebehandlinger.

Denne består af:

  1. Opløsningsudglødning ved ca. 525 grader i 4-6 timer.
  2. Bratafkøling i vand.
  3. Modningsopvarmning ved ca. 170 grader i ca. 5 timer

Behandlingen kan differentieres efter godsets vægt.

Ved varmebehandlingen øges styrketal og hårdhed med 40-60%

Legeringer der kan varmebehandles er følgende:

  • AC-Al Si7 Mg
  • AC-Al Si10 Mg
  • AC-Al Si9 Mg
  • AC-Al Si12 Cu Ni Mg

Se mere om aluminium under legeringer

Like vores facebook!​

Firma

UG metal 

Th. Udengaards Metalstøberi A/S

Adresse​

Blæsbjergvej 44, 8722 Hedensted

Phønixvej 12, 8722 Hedensted

Kontakt

Telefon: 75 89 16 22

E-mail: ug@ugmetal.dk