Kokillestøbning

Kokillestøbning

På vores kokillestøberi beliggende på Phønixvej 12 i Hedensted mellem Vejle og Horsens, har vi personale med speciale i aluminiumsstøbning. 

Vi leverer i dag til heleDanmark og Europa.


Kokillestøbning er metalstøbning af aluminiumslegeringer i permanente stålforme. 

Anvendelse af kokillestøbning til aluminiumsstøbning har den fordel, at der ikke til hver støbning skal produceres forme, og sikrer ensartede emner ved hver støbning, som ved eks. cronitstøbning. Det betyder ligeledes for kunden, at produktionstiden kan reduceres, og er specielt fordelagtigt ved støbning af store emner og større mængder.

Støbeprocessen

Selve kokilleværktøjet er fremstillet af stål på værktøjsmaskiner. Det gør, at der ved støbning sker en hurtig afkøling, hvilket er med til at forbedre legeringens mekaniske egenskaber. 

De permanente kokillestålforme er med til at sikre ensartede emner ved hver støbning, hvilket bl.a. gør dem yderst velegnede til CNC-bearbejdning.

Indvendige faconer formes ved hjælp af enten ståldorne eller sandkerner.

Metoden er yderst velegnet til mellem- eller store serieproduktioner. 


Se mere om legeringers mekaniske egenskaber her: 

Legeringsoversigt

Se eksempler på kokillestøbte emner under 

produkter

UG metal producerer specialiseret kokillestøbning med sandkerner

FORMNING

Emne med sandkerne skal støbes. Sandkernen danner hulrummet i emnet.
Kernen placeres i kokilleværktøjet. Fixeret med kerneanviser.
Kokillen er af stål og kernen placeres derfor ens hver gang i anviseren.

Her er kernen fixeret i kokilleunderparten.

STØBNING

Værktøjet lukkes, og det smeltede aluminium udstøbes via indløbssystemet.

Når metallet er størknet tilstrækkeligt, åbnes værktøjet, og det støbte emne tages ud.

HERUNDER:
Kompliceret kokille, med 4 parter og 3 dorntræk.

Efter støbning hos UG metal afskæres indløbssystemet i programmeret afskærerobot.

AFSKÆRING


Efter støbning afskæres indløbssystemet i programmeret afskærerobot.
Emnet fixeres i specielt fixtur eller evt. centrerpatron.
Afskærerobotten kan afskære i alle vinkler fra horisontalt til vertikalt.

UG metal arbejder med en programmeret opspænding og afskæring sikres ensartede emner der senere uproblematisk kan opspændes i CNC-bearbejdningscentre.

Med en programmeret opspænding og afskæring sikres ensartede emner der senere uproblematisk kan opspændes i CNC-bearbejdningscentre.

Hos UG metal kan visse Aluminiumlegeringer kan varmebehandles. På vores anlæg foretages T6-varmebehandlinger.

HÆRDNING

Visse Aluminiumlegeringer kan varmebehandles.
På vores anlæg foretages T6-varmebehandlinger.

Denne består af:

  1. Opløsningsudglødning ved ca. 525 grader i 4-6 timer.
  2. Bratafkøling i vand.
  3. Modningsopvarmning ved ca. 170 grader i ca. 5 timer

Behandlingen kan differentieres efter godsets vægt.

Ved varmebehandlingen øges styrketal og hårdhed med 40-60%

Legeringer der kan varmebehandles er følgende:

  • AC-Al Si7 Mg
  • AC-Al Si10 Mg
  • AC-Al Si9 Mg
  • AC-Al Si12 Cu Ni Mg

Se mere om aluminium under legeringer

Like vores facebook!​

      ​Find os på LinkedIn

Firma

UG metal 

Th. Udengaards Metalstøberi A/S

Kontakt

Telefon: 75 89 16 22

E-mail: ug@ugmetal.dk