Certificeringer

Kvalitetspolitik

UG metal ønsker, at levere en høj kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed, da det er vigtige konkurrenceparametre i det forretningsområde, hvor vi opererer.

​Kvalitet er, når vi indfrier eller overgår vores kunders og samarbejdspartneres forventninger samt opnår det ønskede resultatet, på baggrund af et tæt samarbejde med kunden.

​Vi vil integrere kvalitet i hver enkelt del af vores arbejde for at understøtte og udvikle vores forretning. ​For at opfylde vores formål:

- Er alle ansvarlige for løbende at forbedre kvaliteten af vores processer, produkter og serviceydelser.
- Alle skal være med til at identificere, forudse og påvirke kundernes behov og dermed danne grundlag for udvikling og forbedring af produkter, processer og serviceydelser.
- Skal vi sikre overholdelse af alle relevante kvalitetsrelaterede krav på en kosteffektiv måde ved at kombinere en forståelse for kravene med en forståelse for kundens processer og behov.
- Vil vi anvende ledelsessystemer til at understøtte og sikre kvaliteten af processer, produkter og serviceydelser.
- Vil vi arbejde med åbenhed og ærlighed gennem hele processen

Miljøpolitik

UG Metal A/S vil arbejde på løbende at forbedre de miljømæssige påvirkninger ved at integrere miljøhensyn i vores daglige arbejde.​

Vi vil integrere miljøhensyn i hver enkelt del af vores arbejde for at understøtte og udvikle vores forretning.​

Vi skal alle bestræbe os på, at reducere påvirkningen af miljøet, forbrug af ressourcer og følge bedste praksis for at undgå forurening. Hvor vi har eller kan have væsentlige miljøpåvirkninger, vil vi anvende dokumenterede ledelsessystemer til at kontrollere vores resultater. Ved udvikling/implementering af nye processer evaluerer vi altid de miljømæssige aspekter – lige fra vores brug af råvarer og energi til anvendelse og bortskaffelse af udstyret.​

Vil vi overholde gældende krav i lovgivningen og de miljømæssige forpligtelser, vi har påtaget os. UG Metal vil gerne fortsat have tætte og gode relationer til det omgivende lokalsamfund. Ligeledes vil vi samarbejde med vores leverandører, underleverandører, myndigheder, kunder, partnere og andre interessenter for at fremme en miljømæssig ansvarlig adfærd.​

UG metal informerer løbende medarbejderne, så de er oplyste og bevidste om vigtigheden af et aktivt miljøarbejde, ligesom medarbejderne modtager den nødvendige uddannelse. Denne politik er tilgængelig for aktionærer og andre interessenter.

UG metal er DS/EN ISO 9001:2015 og DS/EN ISO 14001:2015 Certificeret

Certifikat - Dansk

ISO DS/EN 9001:2015

Certificate - English

ISO DS/EN 9001:2015

Certifikat - Dansk

​ISO DS/EN 14001:2015

Certificate - English

​ISO DS/EN 14001:2015