Rødgods

Cu Sn5 Zn5 Pb5-C, Cu Sn5 Zn5 Pb2-C
Armatur, tryktæt gods, og alt slags gods der ikke kræver specielle egenskaber.Middel slidstyrke og lejeegenskaber. God bearbejdelighed. Blyfattigt gods godkendt til drikkevandsarmaturer i Europa. Tryktæt gods. God bearbejdelighed.

Cu Sn7 Zn4 Pb7-C
Tryktæt maskingods og armaturer. Bøsninger og lejer. Gode lejeegenskaber. Godbearbejdelighed. Gode korossionsegenskaber.Fladetryk P max. 6000 N/cm2 for GC og GZ.

Cu Sn9 Pb2 Zn4-C
Korrosionsbestandig maskingods og armaturer, let belastede snekkehjul. Godbearbejdelighed.

Tinbronze

Cu Sn10-C
Pumper, turbiner og maskingods. Til høje temperaturer. Snekkehjul. Slidstærk ogsej. Jævn bearbejdelighed, langspånet.

Cu Sn12-C
Slidbestandig maskingods. Lejer og bøsninger for svær belastning. Tand- og snekkehjul. Gode korrosionsegenskaber. God bearbejdelighed.Fladetryk P max. 7500 N/cm2 for GC og GZ.

Cu Sn12 Ni2-C
Højt belastet maskingods, tandhjul og snekkehjul. Høj slidstyrke. Fladetryk P max. 12000 N/cm2 for GC og GZ.

Blybronze

Cu Sn10 Pb10-C
Lejer og bøsninger med god slidstyrke. Gode korrosions egenskaber. God bearbejdelighed. Fladetryk P max. 6000 N/cm2 for GC og GZ.

Cu Sn7 Pb15-C
Lejer og bøsninger med god slidstyrke. Gode korrosions egenskaber. God bearbejdelighed. Fladetryk P max. 4000 N/cm2 for GC og GZ.

Messing

Cu Zn21 Si3-C
Armaturgods, godkendt til drikkevand i hele Verden. Hydraulikgods. Godekorrosionsegenskaber. God bearbejdelighed.

Cu Zn40-C
Armaturer for ledningsvand. Beslag. God bearbejdelighed. Ringekorrosionsegenskaber. Ringe slidstyrke.

Aluminiumbronze

Cu Al10 Fe5 Ni5-C, Cu Al11 Fe6 Ni6-C
Havvands- og syrebestandige armaturer og pumpedele. Skibspropeller. Højtbelastet maskingods. Høj styrke og slidstyrke op til ca. 450 grader. Hård at bearbejde.

Højt belastede lejer. Meget slidstærk. Kræver smøring.

Cu Al10 Ni5 Fe4, R680S, Cu Al10 Ni5 Fe4, R740S
Samme legering som CC333G. Forbedrede egenskaber. Trukket som stang.

Cu Al10 Ni5 Fe4
Samme legering som ovenfor. Presset som stang. Anvendes bl. a. til varmpresning.

Cu Al11 Ni6 Fe6, R750S
Samme legering som CC334G. Forbedrede egenskaber. Trukket stang/skinne.

Aluminium

AC-Al Si7 Mg
Til kompliceret tryktæt og udmattelsespåvirket gods. God korrosionsbestandighedog høj styrke efter varmebehandling.

AC-Al Si10 Mg(a)
Til kompliceret tyndvægget, tryktæt og udmattelsespåvirket gods. Meget godkorrosionsbestandighed og høj styrke efter varmebehandling.

AC-Al Si10 Mg(b)
Til tryktæt maskingods. Meget god korrosionsbestandighed og høj styrke eftervarmebehandling. God bearabejdelighed.

AC-Al Si9 Mg
Til kompliceret tyndvægget, tryktæt og udmattelsespåvirket gods. Meget godkorrosionsbestandighed og høj styrke efter varmebehandling.

AC-Al Si12
Til kompliceret tyndvægget, tryktæt og udmattelsespåvirket gods. God brud forlængelse og korrosionsbestandighed. Ret blød bearbejdelighed.

AC-Al Si12 Cu Ni Mg
Til stempler i forbrændingsmotorer. Tandhjul og pumpedele hvor høj styrke er påkrævet. Meget god.

AC-Al Mg5
Til støbegods med meget god bestandighed mod havvand og svage alkaliskeopløsninger. Og ved høje krav til dekorativt ydre. Kan dekorativt anodiseres. Kan svejses.

AC-Al Si8 Cu3
Bred anvendelighed. Til kompliceret og tyndvægget gods. Ringe korrosionsegenskaber.

AC-Al Zn5 Mg
Selvhærdende stærk legering. God korrosionsbestandighed. Ikke holdbar forhavvand. Polerbar.